เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันเริ่มปฏิบัติการ (D-day) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันเริ่มปฏิบัติการ (D-day) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ริมถนนสาย 4103 (บางปู-นาพรู) ตำบลนาทราย อำเภอเมืองโดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

170562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.