เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ ม.9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองจังหหวันครศรีธรรมราช

170562.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.