เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

180562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.