ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่1

 

วันที่ 8 มกราคม 2563​  พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการ​ทำ​งาน​ของ​ประชากร​ พ.ศ.​ 2563 พร้อมทั้ง​ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 และได้เผยแพร่ภารกิจหลักของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ณ ตำบลท่ายาง​ อำเภอ​ทุ่งใหญ่​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช

080163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.