เข้าร่วม​ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ยอดวิจารณ์ ผู้การกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อร่วมถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

1401631

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.