ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่3

 วันที่ 15 มกราคม 2563​ 

พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความ​คิดเห็น​ของประชาชนต่อสถานการณ์​ด้านเศรษฐกิจ​ สังคม​ และการเมือง​ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง​ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 และได้เผยแพร่ภารกิจหลักของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ณ ตำบลควนพัง อำเภอ​ร่อน​พิบูลย์​ และตำบลไชยมนตรี​ อำเภอเมือง จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช

150163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.