ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด​กระทรวง​ดิ​จิ​ท​ั​ลเพื่อ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม​ 2563​
นาย​สิทธิชัย​ ต​ั​ณ​ฑ์​ศิริ​ ​สถิติ​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราชพร้อมด้วย​ข้าราชการ​ พนักงาน​ และ​เจ้า​หน้าที่​ในสังกัด​ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด​กระทรวง​ดิ​จิ​ท​ั​ลเพื่อ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ ณ​ ร้านขนมจีน​ในสวน อำเภอเมือง​นครศรี​ธรรมราช​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ โดย​ บริษัท​ไปรษณีย์​ไทย​ จำกัด​ (นครศรี​ธรรมราช)​ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

280163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.