เข้าร่วม​ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

วันนี้​ 30​ มกราคม​ 2563
นาย​สิทธิชัย​ ต​ั​ณ​ฑ์​ศิริ​ ​สถิติ​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ เข้าร่วม​ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด และโครงการสำคัญๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา การเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ข้อมูลสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม 2563 และแผนปฏิบัติการโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เป็นต้น ณ​ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี​ นายศิริพัฒ พัฒกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
300163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.