แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Info Graphic เครือข่ายสถิติ 2562 เขียนโดย admin 47
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 50
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 41
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 60
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 31
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 65
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 46
Info Graphic การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 100
Info Graphic สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 73
Info Graphic สรุปผล"หลาดหน้าพระธาตุ" เขียนโดย admin 69

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.