แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
info Graphic สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 36
info Graphic สถิติพลังงาน พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 32
Info Graphic สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 40
Info Graphic สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนโดย admin 31
Info Graphic สถิติเกษตรและประมง พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 46
Info Graphic สถิติการค้าและราคาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 41
infographic สถิติหญิงและชายจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 34
Info Graphic มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 34
Info Graphic โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 38
Info Graphic ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 47

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.