แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 17
แรงงานนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 เขียนโดย admin 18
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 116
Info Graphic เครือข่ายสถิติ 2562 เขียนโดย admin 177
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 158
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 163
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 193
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 106
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 206

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.