แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 10
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 9
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 25
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 14
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 38
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 26
Info Graphic การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 64
Info Graphic สถิติสุขภาพ เขียนโดย admin 50
Info Graphic สรุปผล"หลาดหน้าพระธาตุ" เขียนโดย admin 41
Info Graphic ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 50

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.