แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
info Graphic สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 18
info Graphic สถิติพลังงาน พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 19
Info Graphic สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 25
Info Graphic สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนโดย admin 20
Info Graphic สถิติเกษตรและประมง พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 27
Info Graphic สถิติการค้าและราคาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 22
infographic สถิติหญิงและชายจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 21
Info Graphic มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 14
Info Graphic โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 20
Info Graphic ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.