แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 เขียนโดย admin 71
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 112
แรงงานนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 เขียนโดย admin 71
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 149
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 180
Info Graphic เครือข่ายสถิติ 2562 เขียนโดย admin 258
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 225
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 239
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 260
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 153

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.