แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 80
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 92
Info Graphic เครือข่ายสถิติ 2562 เขียนโดย admin 155
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 133
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 141
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 167
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 90
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
Info Graphicภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 132
Info Graphic การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 214

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.