แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 เขียนโดย admin 243
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 261
แรงงานนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 เขียนโดย admin 186
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 252
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 288
Info Graphic เครือข่ายสถิติ 2562 เขียนโดย admin 396
Info Graphic แนวทางแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 328
Info Graphic ประสานงานเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 366
Info Graphicเครือข่ายสถิติ เขียนโดย admin 371
Imfo Graphicแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 256

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.