แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
info Graphic ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 เขียนโดย admin 35
ประชาการแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 26
info Graphic เน็ตประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 20
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 17
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16
info Graphic สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 56
info Graphic สถิติพลังงาน พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 46
Info Graphic สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 55
Info Graphic สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนโดย admin 48
Info Graphic สถิติเกษตรและประมง พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 74

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.