แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Info Graphic จากรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559(ข้อมูล ปี 2558) เขียนโดย admin 451

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.