แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Info Graphic ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.59 เขียนโดย admin 20
Info Graphic รายได้จากการเก็บภาษีของสรรพสามิต เขียนโดย admin 29
Info Graphic สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา 2559 เขียนโดย admin 36
Info Graphic สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 25
Info Graphic ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำแนกตามสาขาการผลิต 2558 เขียนโดย admin 27
Info Graphicการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 27
Info Graphic ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้จ่ายอะไรบ้างในปี 2559 เขียนโดย admin 23
Info Graphic สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช 2559 เขียนโดย admin 50
Info Graphic จากการสำรวจและตรวสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 157
Info Graphic จากโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 332

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.