แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
info Graphic เน็ตประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 4
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 2
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 2
info Graphic สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 46
info Graphic สถิติพลังงาน พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 39
Info Graphic สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 48
Info Graphic สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนโดย admin 36
Info Graphic สถิติเกษตรและประมง พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 57
Info Graphic สถิติการค้าและราคาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 46
infographic สถิติหญิงและชายจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 41

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.