แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
info Graphic ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 เขียนโดย admin 305
ประชาการแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 316
info Graphic เน็ตประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 232
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 287
info Graphic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 279
info Graphic สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 295
info Graphic สถิติพลังงาน พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 318
Info Graphic สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 285
Info Graphic สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนโดย admin 290
Info Graphic สถิติเกษตรและประมง พ.ศ. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 330

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.