แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Info Graphic สถิติการค้าและราคาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 315
infographic สถิติหญิงและชายจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 261
Info Graphic มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 293
Info Graphic โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 301
Info Graphic ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 302
Info Graphic ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.59 เขียนโดย admin 314
Info Graphic รายได้จากการเก็บภาษีของสรรพสามิต เขียนโดย admin 295
Info Graphic สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา 2559 เขียนโดย admin 374
Info Graphic สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 311
Info Graphic ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำแนกตามสาขาการผลิต 2558 เขียนโดย admin 464

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.