แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 46
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 23
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 59
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 33
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 56
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 45
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 142
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 307
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 134
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 449
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 392
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 336
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 493
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 542
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 330
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 387
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 179
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เขียนโดย admin 174
ประกาศสอบราคา เขียนโดย admin 260
การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558 เขียนโดย admin 1192
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 147
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 276
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 260
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 150
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 256
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 100
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 777
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 454
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 222
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 230
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 183
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 278
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 216
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 245
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 392
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 405
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 94
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 294
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 385
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 698
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 300
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 305
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 252
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 288
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 348
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 294
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 321
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 298
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 852
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 300

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.