แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 21
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 13
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 18
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 5
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 9
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 6
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 14
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 6
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.