แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 89
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 88
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 73
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 116
แบบสอบถามออนไล์ สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 158
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 495
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 709
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 821
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 238
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 235

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.