แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 18
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 19
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 14
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 14
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 10
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 10
โครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม เขียนโดย admin 9
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส เขียนโดย admin 8

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.