แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 470
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 480
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 312
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 370
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 159
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เขียนโดย admin 155
ประกาศสอบราคา เขียนโดย admin 240
การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558 เขียนโดย admin 1137
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 128
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 256

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.