แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 261
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 221
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 277
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 173
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 381
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 185
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 166
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 183
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 178
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 199

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.