แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 149
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 278
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 265
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 160
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 262
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 101
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 792
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 463
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 225
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 232

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.