แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 178
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 176
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 163
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 193
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 171
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 334
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 440
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 380
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 304
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 225

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.