แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 549
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 311
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 584
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 320
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 306
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 324
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 320
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 343
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 321
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 325

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.