แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมพิธีทำบุญ 100 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เขียนโดย admin 1
สรุปปัญหาการเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล เขียนโดย admin 5
เข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เขียนโดย admin 3
เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 2
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 2
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองและพัฒนาถนนสายหลัก เขียนโดย admin 0
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 0
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตั้งใหม่ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 1
สรุปสถานการณ์สุขภาวะประชาชน คนนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 13
สถานการณ์ผู้สูงอายุและการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 7

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.