แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมมาตรการ ตรวจเข้มก่อนเข้าศาลากลางจังหวัด​ โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือทุกครั้ง ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 51
เข้าร่วมประชุมจัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ค้นหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เขียนโดย admin 40
เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่​ 4/2563 เขียนโดย admin 607
ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอทุ่งสง เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 41
เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอฉวาง เขียนโดย admin 39
เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอลานสกา เขียนโดย admin 17
ร่วมมือกันหยุดการระบาดของโรคโควิด 19 แค่ตอบแบบสอบถามนี้ เขียนโดย admin 64
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เขียนโดย admin 83
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 68
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 49

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.