แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 21
พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 15
เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 14
ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 8
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 7
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 5
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 8
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 7

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.