แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 9
ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 7
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 8
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดขึ้นกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 4
เข้าร่วมประชุมผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าวัดพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ เขียนโดย admin 7
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดอินทรสุคนธาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง เขียนโดย admin 3
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 4
การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 2
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน เขียนโดย admin 3
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.