แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง​ เขียนโดย admin 13
เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 12
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2563 เขียนโดย admin 12
ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง เขียนโดย admin 10
เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เขียนโดย admin 11
เข้าร่วม​กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขียนโดย admin 5
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เขียนโดย admin 2
เข้าร่วม​กิจกรรม​ทำ​บุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย admin 5
เข้าร่วม​การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 เขียนโดย admin 4
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.