แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน เขียนโดย admin 25
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 20
การให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต เขียนโดย admin 12
เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 15
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หลังใช้พื้นที่จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ เขียนโดย admin 5
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา เขียนโดย admin 5
เข้าร่วมประชุมจัดทำแบบประเมินตนเองด้านการขับขี่ปลอดภัยระดับอำเภอและจังหวัด เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังร่วมทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 5
เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 5

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.