แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน๊ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 29
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก เขียนโดย admin 31
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย admin 24
โครงการเน็ตประชารัฐในระดับจังหวัด เขียนโดย admin 18
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 17
ร่วม Kick off ปล่อยขบวนรถ เขียนโดย admin 12
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เขียนโดย admin 19
ร่วมเปิดอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 23
ถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.