แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมมาตรการ ตรวจเข้มก่อนเข้าศาลากลางจังหวัด​ โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือทุกครั้ง ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย admin 35
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video​ Conference เขียนโดย admin 88
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 147
เข้าร่วมมาตรการ ตรวจเข้มก่อนเข้าศาลากลางจังหวัด​ โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือทุกครั้ง ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 201
เข้าร่วมประชุมจัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ค้นหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เขียนโดย admin 191
เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่​ 4/2563 เขียนโดย admin 2444
ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอทุ่งสง เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 183
เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอฉวาง เขียนโดย admin 134
เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอลานสกา เขียนโดย admin 107

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.