แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 2
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 2
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารธารคีรี เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา เขียนโดย admin 2
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 2
ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 2
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 18
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 10
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 19

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.