แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 13
เข้าร่วมสัมมนาแผนการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ Smart City เขียนโดย admin 7
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เขียนโดย admin 27
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เขียนโดย admin 21
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการหน่วยงานด้านดิจิทัล เขียนโดย admin 26
การประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์ เขียนโดย admin 26
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 10
เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
ร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟนครศรีธรรมราช และโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เขียนโดย admin 11

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.