แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี เขียนโดย admin 8
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 6
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 8
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 7
คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง ชุมชนเทศบาลตำบลหินตก เขียนโดย admin 7
การจัดกิจกรรมจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2018 ครั้งที่ ๒๑ ของไปรษณีย์นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 9
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เขียนโดย admin 6
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 7
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน เขียนโดย admin 6

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.