แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ เขียนโดย admin 18
ซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย admin 24
โครงการความร่วมมือประชารัฐ เขียนโดย admin 11
ร่วมงานเสวนา/อภิปราย เรื่อง รอบรู้ ทันภัย Cyber เขียนโดย admin 11
สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ เขียนโดย admin 13
เยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช” เขียนโดย admin 52
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 26
ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เขียนโดย admin 30
ร่วมทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เขียนโดย admin 21

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.