แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 32
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 11
ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 9
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง เขียนโดย admin 10
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมสัมมนาเปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 5
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เขียนโดย admin 5
ร่วมทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 5
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง เขียนโดย admin 47
ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 46

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.