แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมมือกันหยุดการระบาดของโรคโควิด 19 แค่ตอบแบบสอบถามนี้ เขียนโดย admin 167
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เขียนโดย admin 199
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 169
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 144
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เขียนโดย admin 145
ร่วมทำบุญ​ตักบาตร เขียนโดย admin 129
ประชุมประจำเดือน เขียนโดย admin 173
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านสังคม วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม เขียนโดย admin 188
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ​ Healthy Lifestyle Run วันรักษ์สุขภาพ เขียนโดย admin 174
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านสังคม วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม เขียนโดย admin 175

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.