แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย admin 213
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขียนโดย admin 240
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 306
ต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 53
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เขียนโดย admin 201
ถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีสนามหน้าเมือง 5 ธ.ค. 2557 เขียนโดย admin 84
พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 228
กิจกรรม คืนความสุข ผูกสายสัมพันธ์ ชาว Stat ภาคใต้ 57 เขียนโดย admin 74
กิจกรรม คืนความสุข ผูกสายสัมพันธ์ ชาว Stat ภาคใต้ 57 เขียนโดย admin 203

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.