แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้ารับการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 เขียนโดย admin 206
ร่วมรับฟังนโยบาย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 120
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ICT ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 209
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอบรมการใช้ MS EXCEL เขียนโดย admin 128
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 97
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 95
ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 77
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เขียนโดย admin 100
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร) เขียนโดย admin 178
ผช.รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 135

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.