แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 8
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 50
พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 25
เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 26
เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 22
ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี เขียนโดย admin 24
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 13
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 14
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 12
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 13

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.