แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 118
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 181
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่4 เขียนโดย admin 182
เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 125
ร่วมพิธีอัญเชิญและร่วมเดินริ้วขบวนผ้าพระบฏฯ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 122
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานมาฆบูชา​ แห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช เขียนโดย admin 133
ร่วมการเสวนา เรื่อง มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครกับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑลแหล่งมรดกโลก เขียนโดย admin 132
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 120
ร่วมรับเสด็จ เขียนโดย admin 138
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่1 เขียนโดย admin 118

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.