แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 18
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 16
เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล เขียนโดย admin 40
พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี เขียนโดย admin 34
ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ เขียนโดย admin 38
บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 36
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 49
ออกติดตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 43
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสัการะ(พุ่มทองพุุ่มเงิน) เขียนโดย admin 73
จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 63

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.