แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 34
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 36
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 19
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 21
อบรมหลักสูตร "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" เขียนโดย admin 61
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ" น้อมนำศาสตร์พระราชา เขียนโดย admin 60
เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conferrence เขียนโดย admin 54
การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 47
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" เขียนโดย admin 36

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.