แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโคและทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมงาน "The 4.0 Meeting of 14 Southern NSO" เขียนโดย admin 35
เข้าร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัด Video Conference เขียนโดย admin 34
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัด สนองนโยบาย นครศรีธรรมราชจังหวัดสะอาด เขียนโดย admin 31
จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 31
ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร เขียนโดย admin 28
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce เขียนโดย admin 45
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 48
ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 55
เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 43

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.