แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ. ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ เขียนโดย admin 13
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 13
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 36
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 25
ข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 24
ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 25

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.