แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่4 เขียนโดย admin 136
เข้าร่วม​ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เขียนโดย admin 139
เข้าร่วมการแถลงข่าวยืนยันความพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 125
ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด​กระทรวง​ดิ​จิ​ท​ั​ลเพื่อ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม เขียนโดย admin 132
เข้าร่วมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน​ เดือน​มกราคม​ และ​ วางแผนการดำเนินงาน​ เดือน​กุมภาพันธ์​ 2563 เขียนโดย admin 121
เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ​ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เขียนโดย admin 135
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 126
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 135
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 133
เข้าร่วม​ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 125

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.