แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เขียนโดย admin 21
ร่วมมอบองขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดงานคนพกรสากล ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 22
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 27
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 60
ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน๊ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 48
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก เขียนโดย admin 58
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 53
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย admin 53
โครงการเน็ตประชารัฐในระดับจังหวัด เขียนโดย admin 38

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.