แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เขียนโดย admin 400
นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 449
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 383
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 376
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้) เขียนโดย admin 722
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ เขียนโดย admin 345
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์" เขียนโดย admin 511
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 331
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาว อรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้า ตาม "โครงการจิบกาแฟ แลเมืองคอน" ณ ตำรวจภูธรจังหวัด เขียนโดย admin 467
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาว อรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ได้เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ค่ายวชิราวุธ เขียนโดย admin 411

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.