แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 33
ร่วม Kick off ปล่อยขบวนรถ เขียนโดย admin 32
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เขียนโดย admin 34
ร่วมเปิดอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 39
ถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 40
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ เขียนโดย admin 31
ซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย admin 39
โครงการความร่วมมือประชารัฐ เขียนโดย admin 32
ร่วมงานเสวนา/อภิปราย เรื่อง รอบรู้ ทันภัย Cyber เขียนโดย admin 26
สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ เขียนโดย admin 28

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.