แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วม​ประชุม​ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 198
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 165
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เขียนโดย admin 154
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่1 เขียนโดย admin 175
​เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 152
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 346
มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่​ กศน.อำเภอจุฬา​ภรณ์ เขียนโดย admin 144
เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง​ เขียนโดย admin 174
เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 198
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.