แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 47
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 38
ร่วมพิธีเปิด โครงการ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เขียนโดย admin 36
ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการ เขียนโดย admin 29
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 64
ร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 43
ร่วมกันหารือการดำเนินงาน ตามโครงการ e - Commerce ชุมชน เขียนโดย admin 48
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 47
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศาลากลาง เขียนโดย admin 56
ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี เขียนโดย admin 39

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.