แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 40
ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ เขียนโดย admin 49
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 33
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี เขียนโดย admin 16
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 20
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 13
คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง ชุมชนเทศบาลตำบลหินตก เขียนโดย admin 15

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.