แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดกิจกรรมจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2018 ครั้งที่ ๒๑ ของไปรษณีย์นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 29
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เขียนโดย admin 21
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 22
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 22
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน เขียนโดย admin 22
การประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 19
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 69
พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 39
เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 41
เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 35

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.