แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง เขียนโดย admin 174
เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เขียนโดย admin 194
เข้าร่วม​กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขียนโดย admin 156
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เขียนโดย admin 135
เข้าร่วม​กิจกรรม​ทำ​บุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย admin 138
เข้าร่วม​การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 เขียนโดย admin 139
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 123
เข้าร่วมการอบรม ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เขียนโดย admin 150
เข้าร่วมพิธีเปิด​งานกิจกรรม​เทศกาล​กระเช้าของขวัญ​ปีใหม่จากใจชุมชน​ ประจำปี​ 2563 เขียนโดย admin 186
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​ เขียนโดย admin 166

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.