แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin 64
ร่วมปรึกษาหารือเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน เพื่อกิจกรรม E-Commerce แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 128
สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทน ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เขียนโดย admin 54
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลโครงการประกันลุ้นล้าน ณ ไปรษณีย์ เขียนโดย admin 63
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีวันจักรี เขียนโดย admin 66
คณะทำงานตรวจสอบ คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพี้นฐาน (จปฐ) เขียนโดย admin 98
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 84
ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 85
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าอยู่หัว เขียนโดย admin 53
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องการทำความดี เขียนโดย admin 61

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.