แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช” เขียนโดย admin 76
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 43
ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เขียนโดย admin 48
ร่วมทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 36
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เขียนโดย admin 39
เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 33
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 32
เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล เขียนโดย admin 57
พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี เขียนโดย admin 50
ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ เขียนโดย admin 55

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.