แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 19
เข้าร่วมสัมมนาเปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 17
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เขียนโดย admin 16
ร่วมทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 15
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง เขียนโดย admin 85
ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 56
การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 45
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 43
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 47
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.