แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วม​งาน​ Korea Tourism Night​ 2019 เขียนโดย admin 164
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด เขียนโดย admin 216
เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือ smart city เขียนโดย admin 150
เข้าร่วมการประชุม ชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 154
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 154
เข้าร่วม​กิจกรรม ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขียนโดย admin 151
เข้าร่วม​พิธีวางพานดอกไม้สด เขียนโดย admin 154
เข้าร่วม​พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เขียนโดย admin 200
เข้าร่วมพิธี​วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 184
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เขียนโดย admin 174

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.