แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย admin 57
นายวรวิทย์ กฤตานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช (กพร.ปจ. นศ) เขียนโดย admin 57
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ร่วมสัมมนาการทำธุรกิจกับอินเดีย และโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้โครงการ "เมค อิน อินเดีย ณ โรงแรมทวินโลตัส เขียนโดย admin 47
นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย admin 56
ออกกำลังกาย สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 58
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี.. เขียนโดย admin 66
นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากล เขียนโดย admin 84
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกินหมฺรับดับที่และร่วมพิธีเปิดงานแสง สี เสียงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขียนโดย admin 60
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 63
นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 64

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.