แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี เขียนโดย admin 36
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 20
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 21
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 23
ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 23
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ. ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 18
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ เขียนโดย admin 24
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 26
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 25

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.