แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาววาสนา หนูแดง ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 73
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขียนโดย admin 46
ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 81
สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เขียนโดย admin 83
นายสมจิต รัตนพันธ์ เป็นประธานเปิด การอบรมวิทยากรอาสา ICT โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย admin 76
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 62
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 64
นายสมจิต รัตนพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เขียนโดย admin 115
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน เขียนโดย admin 64
นายสมจิต รัตนพันธ์ ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย admin 93

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.