แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 33
อบรมหลักสูตร "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่" เขียนโดย admin 71
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ" น้อมนำศาสตร์พระราชา เขียนโดย admin 72
เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conferrence เขียนโดย admin 65
การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 58
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" เขียนโดย admin 48
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 32
ร่วมประชุมโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เขียนโดย admin 32
ร่วมมอบองขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดงานคนพกรสากล ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 32
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 37

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.