แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัด เขียนโดย admin 24
ข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เขียนโดย admin 18
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เขียนโดย admin 26
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 28
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 32
ร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เขียนโดย admin 29
เข้าร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน เขียนโดย admin 38

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.