แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมกับสถิติจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 59
ร่วมกันหารือการดำเนินงาน ตามโครงการ e - Commerce ชุมชน เขียนโดย admin 64
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 63
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศาลากลาง เขียนโดย admin 72
ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี เขียนโดย admin 55
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin 80
ร่วมปรึกษาหารือเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน เพื่อกิจกรรม E-Commerce แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 155
สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทน ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เขียนโดย admin 70
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลโครงการประกันลุ้นล้าน ณ ไปรษณีย์ เขียนโดย admin 79
ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีวันจักรี เขียนโดย admin 82

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.