• เข้าร่วมมาตรการ ตรวจเข้มก่อนเข้าศาลากลางจังหวัด​ โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือทุกครั้ง ครั้งที่ 1

  เข้าร่วมมาตรการ ตรวจเข้มก่อนเข้าศาลากลางจังหวัด​ โด

 • เข้าร่วมประชุมจัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ค้นหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

  เข้าร่วมประชุมจัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ค้นหาและเฝ้าระวังก

 • เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่​ 4/2563

  เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ

 • ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอทุ่งสง เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอทุ่งสง เพื่อประชาสัมพันธ์

 • เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอฉวาง

  เข้าร่วมประชุม หัวหน้า​ส่วน​ราชการ อำเภอฉวาง

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.