นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน /กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย(สนง.สถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตร การค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้จิตอาสา ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันพุธที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เพื่อถว... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน โดยบริษัท T0T จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดข... อ่านเพิ่มเติม...

 • นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

  นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่

 • ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนิ

 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมช

 • ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เ

 • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปล

Previous
Next

กิจกรรมสำนักงานฯ/รับสมัครงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.