• เข้าร่วม​พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  เข้าร่วม​พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 • เข้าร่วมพิธี​วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

  เข้าร่วมพิธี​วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

 • เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป

  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 • เข้าร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา

  เข้าร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา

 • เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ​พิธี​ถวายบังคม

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ​พิธี​ถวายบังคม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.