ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้กำกับงานจัง... อ่านเพิ่มเติม...

พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการและนางประไพพิศ อินทศร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ... อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน เพื่อถวายเป็นพ... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิธาร ดีหนู พนักงานสถิติและนายสุพจน์ เพ็ชรัตน์กูล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรร... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประ... อ่านเพิ่มเติม...

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

 • พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

  พื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 • เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

  เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

 • เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจริธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

  เข้าร่วมประชุมโครงการข้าราชนครศรีธรรมราชมีคุณธรรมจ

 • ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

  ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเท

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.