• เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการ MICS6

  เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการ MICS6

 • เข้าร่วม​ สัมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นจังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช

  เข้าร่วม​ สัมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นจังหวัด​นค

 • เข้าร่วมประชุมโครงการ

  เข้าร่วมประชุมโครงการ

 • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง​

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง​

 • เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทีย

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.