• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเ

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา

  • ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน

    ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.