การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

 1. 1.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557
 2. 2.สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2557
 3. 3.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557
 4. อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)

  ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)

 • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.