นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

                      นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช         พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ  วัดหนองนก หมู่ที่ อ่านเพิ่มเติม...

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอบรมหลักสูตร

  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมจิ

 • นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล

  นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด

 • นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

  นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้า

 • นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  โครงการอบรมวิทยากแกนนำในการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

  นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็

 • นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

  นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั

Previous
Next

กิจกรรมสำนักงานฯ/รับสมัครงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.