นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท.

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท.

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการสละเวลาในการให้ข้อมูลดีดี กับ "คุณมาดี" ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กำล... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559

เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ วัดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออกบูธบริการข้อมูลสถิติ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ประชาชนทราบ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ อบต.กรุงชิง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออกบูธบริการข้อมูลสถิติ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ประชาชนท... อ่านเพิ่มเติม...

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย

 

                          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:30 น. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 รา... อ่านเพิ่มเติม...

 • นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท.

  นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้อ

 • ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.

 • เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559

  เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป

 • เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้

 • นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย

  นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.