เยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช”

เยี่ยมชม

 

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าเยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเป็นจิตอาสาเฉพา... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จากรองปลัดกระทรว... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร

ร่วมทำบุญตักบาตร

 

        นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

 

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ( อ่านเพิ่มเติม...

 • เยี่ยมชม

  เยี่ยมชม "พระตําหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช”

 • เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

  เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 • ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

  ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

 • ร่วมทำบุญตักบาตร

  ร่วมทำบุญตักบาตร

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.