ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce ณ ห้องประชุมที่ทำการไปรษณ๊ย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

          เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

 

         เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

 • ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

 • ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

  ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธร

 • เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดนค

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.