นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี..

นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี..

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงกา... อ่านเพิ่มเติม...

 • นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการ สตรี คือ สติ หลักสูตร บุญภาคี..

  นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราช

 • นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากล

  นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผ

 • นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกินหมฺรับดับที่และร่วมพิธีเปิดงานแสง สี เสียงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษารา

 • นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษารา

 • นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  นายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผ

Previous
Next

กิจกรรมสำนักงานฯ/รับสมัครงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.