• การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558

  • วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT

  • เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556

    เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.