การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกร

  • บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.